Til baka

Lansoprazol Krka

15 mg - 56 stk - Sýruþolin hylki

Til meðferðar við brjóstsviða og súru bakflæði hjá fullorðnum. Lansoprazol Krka tilheyrir flokki lyfja sem nefnist „prótónpumpuhemlar“. Lyfið dregur úr sýrumyndun í maga, hindrar bæði grunn og örvaða sýruseytingu.

2.790 kr.

vnr: 069596

Til meðferðar við brjóstsviða og súru bakflæði hjá fullorðnum. Lansoprazol Krka tilheyrir flokki lyfja sem nefnist „prótónpumpuhemlar“. Lyfið dregur úr sýrumyndun í maga, hindrar bæði grunn og örvaða sýruseytingu.

Fullorðnir: Eitt til tvö hylki daglega í 4 vikur. Ef einkenni lagast ekki skal láta lækninn vita. Hafðu samband við lækninn ef einkennin hverfa ekki á 4 vikum. Börn og unglingar:
Lansoprazol Krka skal ekki gefa börnum

Virkt efni: Lansoprazol. Hjálparefni með þekkta verkun: Súkrósi.

Frekari upplýsingar

Form

Styrkur

Magn

Heiti Innihaldsefnis

Merking